Nacht / Manhattan / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Times Square / Nacht / New York City / USA

Times Square / Nacht / New York City / USA

Times Square / New York City

Times Square / New York City

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Times Square / Nacht / New York City / 1994

Times Square / Nacht / New York City / 1994

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Stadtleben / Manhattan / New York City

Stadtleben / Manhattan / New York City

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City

Times Square / New York City

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Khao San Road / Neonlicht / Bangkok

Khao San Road / Neonlicht / Bangkok

Times Square / New York City

Times Square / New York City

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Innenstadt / Times Square / New York City / USA

Innenstadt / Times Square / New York City / USA

Prostitution / Rotlichtviertel / Bangkok

Prostitution / Rotlichtviertel / Bangkok

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Times Square / Nacht / New York City / USA

Times Square / Nacht / New York City / USA

Stadtleben / Times Square / Manhattan

Stadtleben / Times Square / Manhattan

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Times Square / Abend / New York City

Times Square / Abend / New York City

West End / London / England

West End / London / England

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Times Square / Manhattan / New York City / USA

Khao San Road / Nacht / Bangkok / Thailand

Khao San Road / Nacht / Bangkok / Thailand

Times Square / Abend / New York City

Times Square / Abend / New York City

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Times Square / Abend / New York City

Times Square / Abend / New York City

Rotlichtviertel / Reeperbahn / Hamburg

Rotlichtviertel / Reeperbahn / Hamburg

Times Square / Abend / New York City

Times Square / Abend / New York City

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Busfahrt / Verkehr / London / England

Busfahrt / Verkehr / London / England

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Rotlichtviertel / London

Rotlichtviertel / London

Stadtleben / Manhattan / New York City

Stadtleben / Manhattan / New York City

Kriegsende / Zweiter Weltkrieg / USA / 08.05.1945

Kriegsende / Zweiter Weltkrieg / USA / 08.05.1945

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Piccadilly Circus / Abend / London / England

Piccadilly Circus / Abend / London / England

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Busfahrt / Verkehr / London / England

Busfahrt / Verkehr / London / England

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Leuchtreklame / Times Square / New York City

Nacht / Times Square / New York City / USA

Nacht / Times Square / New York City / USA

Broadway / Times Square / New York City

Broadway / Times Square / New York City

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

West End / London / England

West End / London / England

Times Square / New York City / USA

Times Square / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Nacht / Manhattan / New York City / USA

Rotlichtviertel / London

Rotlichtviertel / London

Times Square / Nacht / New York City / USA

Times Square / Nacht / New York City / USA