Taj Mahal / India / 1920-1929

Taj Mahal / India / 1920-1929

Expedition / British East Africa / 1919

Expedition / British East Africa / 1919

Mumbai / India / 1920-1929

Mumbai / India / 1920-1929

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Mahatma Gandhi / Rajkot / India / 1939

Mahatma Gandhi / Rajkot / India / 1939

Mahatma Gandhi / Rajkot / India / 1939

Mahatma Gandhi / Rajkot / India / 1939

Ganges / Varanasi / India / 1920-1929

Ganges / Varanasi / India / 1920-1929

Native / British East Africa / 1919

Native / British East Africa / 1919

News Footage / Feb 14, 2013

News Footage / Feb 14, 2013

News Footage / Feb 14, 2014

News Footage / Feb 14, 2014

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Warrior / British East Africa / 1919

Warrior / British East Africa / 1919

Mombasa / British East Africa / 1919

Mombasa / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Agriculture / British East Africa / 1919

Agriculture / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Tribe / British East Africa / 1919

Tribe / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Big Game Hunt / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

Maasai / British East Africa / 1919

News Footage / Mar 3, 2015

News Footage / Mar 3, 2015

News Footage / Mar 3, 2015

News Footage / Mar 3, 2015

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Museum / Colonial Time / USA / 1941

Independence Movement / Unrest / India / 1930

Independence Movement / Unrest / India / 1930

Mumbai / India / 1920-1929

Mumbai / India / 1920-1929

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Ganges / Varanasi / India / 1920-1929

Ganges / Varanasi / India / 1920-1929

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Ship Journey / Mediterranean Sea / 1938

Ship Journey / Indian Ocean / Sri Lanka / 1938

Ship Journey / Indian Ocean / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Ship Journey / Indian Ocean / Sri Lanka / 1938

Ship Journey / Indian Ocean / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Temple / India / 1920-1929

Temple / India / 1920-1929

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Mumbai / India / 1920-1929

Mumbai / India / 1920-1929

Sri Lanka / 1938

Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

People / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Square Dance / Sri Lanka / 1938

Mumbai / India / 1920-1929

Mumbai / India / 1920-1929
Back to top