Harbor / 1966 / New York City / USA

Harbor / 1966 / New York City / USA

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Actor / Italy / 1966

Actor / Italy / 1966

Animal / Trash & Style / 1966

Animal / Trash & Style / 1966

Car / Stunt Show / Europe / 1965

Car / Stunt Show / Europe / 1965

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Project Apollo / Rocket Launch / NASA / 1960-1969

Project Apollo / Rocket Launch / NASA / 1960-1969

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Ship Transport / Hong Kong

Ship Transport / Hong Kong

Florence / Italy / 1965

Florence / Italy / 1965

Trash & Style / Italy / 1964-1966

Trash & Style / Italy / 1964-1966

Trash & Style / Italy / 1966

Trash & Style / Italy / 1966

Trash & Style / USA / 1966

Trash & Style / USA / 1966

Car / Stunt Show / Europe / 1965

Car / Stunt Show / Europe / 1965

Flood / Aftermath / Italy / 1966

Flood / Aftermath / Italy / 1966

City / 1966 / New York City / USA

City / 1966 / New York City / USA

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Dog Meat / Butcher / Beijing / 1966

Dog Meat / Butcher / Beijing / 1966

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

City / 1966 / New York City / USA

City / 1966 / New York City / USA

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Napalm Attack / Vietnam War / 1965 - 1973

Napalm Attack / Vietnam War / 1965 - 1973

Napalm Attack / Vietnam War / 1965 - 1973

Napalm Attack / Vietnam War / 1965 - 1973

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Toronto / Street Scene / Canada / 1966

Toronto / Street Scene / Canada / 1966

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Machu Picchu / 1966 / Peru

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Temple Complex / 1966 / Chichen Itza / Mexico

Royal Scots Greys / Parade / Italy / 1966

Royal Scots Greys / Parade / Italy / 1966

Breakdown Service / Italy / 1966

Breakdown Service / Italy / 1966

Apollo 11 / Lunar Landing / Aerial / NASA / 1969

Apollo 11 / Lunar Landing / Aerial / NASA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969