Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Holidays / Water Skiing / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Beach / Family / Holidays / Italy / 1970

Tourist / Holidays / Italy / 1962

Tourist / Holidays / Italy / 1962

Tourist / Holidays / Italy / 1962

Tourist / Holidays / Italy / 1962

Giro d'Italia / Cycle Racing / Italy / 1955

Giro d'Italia / Cycle Racing / Italy / 1955

Beauty Contest / Italy / 1963

Beauty Contest / Italy / 1963
Back to top