Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

News Footage / Jun 6, 2014

News Footage / Jun 6, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Aug 24, 2014

News Footage / Oct 2, 2014

News Footage / Oct 2, 2014

News Footage / Jul 21, 2013

News Footage / Jul 21, 2013

News Footage / Apr 15, 2013

News Footage / Apr 15, 2013

News Footage / May 1, 2013

News Footage / May 1, 2013

News Footage / May 9, 2014

News Footage / May 9, 2014

News Footage / May 5, 2014

News Footage / May 5, 2014

News Footage / Jun 4, 2014

News Footage / Jun 4, 2014

News Footage / Jun 6, 2014

News Footage / Jun 6, 2014

News Footage / Jun 9, 2014

News Footage / Jun 9, 2014

News Footage / Jun 9, 2014

News Footage / Jun 9, 2014

News Footage / Feb 28, 2017

News Footage / Feb 28, 2017

News Footage / May 1, 2017

News Footage / May 1, 2017

News Footage / Nov 20, 2017

News Footage / Nov 20, 2017

News Footage / Nov 22, 2017

News Footage / Nov 22, 2017

News Footage / Jul 17, 2015

News Footage / Jul 17, 2015

News Footage / Nov 26, 2017

News Footage / Nov 26, 2017

News Footage / Jan 4, 2017

News Footage / Jan 4, 2017

News Footage / Jul 15, 2017

News Footage / Jul 15, 2017

News Footage / May 1, 2017

News Footage / May 1, 2017

News Footage / Feb 12, 2017

News Footage / Feb 12, 2017

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

News Footage / Jul 6, 2015

News Footage / Jul 6, 2015

News Footage / Aug 31, 2015

News Footage / Aug 31, 2015

People / Village Feast / Bavaria / Germany

People / Village Feast / Bavaria / Germany

News Footage / Sep 16, 2017

News Footage / Sep 16, 2017

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

News Footage / Jul 6, 2017

News Footage / Jul 6, 2017

People / Village Feast / Bavaria / Germany

People / Village Feast / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

People / Village Feast / Bavaria / Germany

People / Village Feast / Bavaria / Germany

News Footage / Nov 26, 2017

News Footage / Nov 26, 2017

People / Village Feast / Bavaria / Germany

People / Village Feast / Bavaria / Germany

News Footage / Mar 28, 2017

News Footage / Mar 28, 2017

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Industry / North America / Canada / 1922-1928

Industry / North America / Canada / 1922-1928

News Footage / May 2, 2017

News Footage / May 2, 2017

People / Child / Canada / 1920-1930

People / Child / Canada / 1920-1930

North America / Canada / Governors-general / 1920-1929

North America / Canada / Governors-general / 1920-1929

People / Canada / Ontario / 1940-1950

People / Canada / Ontario / 1940-1950

News Footage / Feb 14, 2017

News Footage / Feb 14, 2017

News Footage / Jun 22, 2017

News Footage / Jun 22, 2017

News Footage / Jan 13, 2018

News Footage / Jan 13, 2018

News Footage / Jul 15, 2018

News Footage / Jul 15, 2018

News Footage / Mar 17, 2017

News Footage / Mar 17, 2017

News Footage / Jan 6, 2018

News Footage / Jan 6, 2018

News Footage / Sep 23, 2017

News Footage / Sep 23, 2017

News Footage / Jan 26, 2018

News Footage / Jan 26, 2018

News Footage / Jul 15, 2018

News Footage / Jul 15, 2018

News Footage / Jan 13, 2018

News Footage / Jan 13, 2018

News Footage / May 30, 2018

News Footage / May 30, 2018

News Footage / Jul 14, 2018

News Footage / Jul 14, 2018

News Footage / Jun 12, 2018

News Footage / Jun 12, 2018

News Footage / Aug 10, 2018

News Footage / Aug 10, 2018

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany

Maypole / Erecting / Bavaria / Germany