Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Vehicle Part / Transport / Shipyard / South Korea

Vehicle Part / Transport / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

National Socialism / Germany / 1923 - 1945

National Socialism / Germany / 1923 - 1945

National Socialism / Germany / 1923 - 1945

National Socialism / Germany / 1923 - 1945

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Marine Propeller / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Vehicle Part / Transport / Shipyard / South Korea

Vehicle Part / Transport / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Gdansk / Poland / Aerial

Gdansk / Poland / Aerial

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Lenin Shipyard / Gdansk / Poland

Lenin Shipyard / Gdansk / Poland

Gdansk / Poland / Aerial

Gdansk / Poland / Aerial

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Lenin Shipyard / Gdansk / Poland

Lenin Shipyard / Gdansk / Poland

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Boat Lift / Niederfinow / Brandenburg / Germany / 1933 - 1937

Boat Lift / Niederfinow / Brandenburg / Germany / 1933 - 1937

Second World War / Defense Industry / Alabama / USA / 1943

Second World War / Defense Industry / Alabama / USA / 1943

Shipbuilding / Canada / 1944

Shipbuilding / Canada / 1944

Shipbuilding / Canada / 1944

Shipbuilding / Canada / 1944

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipbuilding / Shipyard / South Korea

Shipyard Worker / Shipbuilding / Australia / 1945

Shipyard Worker / Shipbuilding / Australia / 1945

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Dockers' Strike / Sydney / Australia / 1947

Dockers' Strike / Sydney / Australia / 1947

Launching / Defense Industry / Australia / 1939

Launching / Defense Industry / Australia / 1939

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Warship / Ship Christening / Sydney / Jun 10, 1939

Warship / Ship Christening / Sydney / Jun 10, 1939

Shipyard Worker / Shipbuilding / Australia / 1930 - 1959

Shipyard Worker / Shipbuilding / Australia / 1930 - 1959

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Robert Menzies / Shipbuilding Industry / Sydney / 1941

Robert Menzies / Shipbuilding Industry / Sydney / 1941

Shipbuilding / Shipyard / Australia / 1960 - 1969

Shipbuilding / Shipyard / Australia / 1960 - 1969

Warship / Ship Christening / Sydney / 1952

Warship / Ship Christening / Sydney / 1952

Warship / Launching / Sydney / Nov 1, 1956

Warship / Launching / Sydney / Nov 1, 1956

Launching / War Economy / Australia / 1940

Launching / War Economy / Australia / 1940

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Robert Menzies / Shipyard / New South Wales / 1941

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

Assembly Hangar / Shipyard / South Korea

World Economic Crisis / USA / 1934

World Economic Crisis / USA / 1934

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway

Shipbuilding / Sailing Ship / Norway
Back to top