Monk / Monastery / Shan / Myanmar

Monk / Monastery / Shan / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

News Footage / Jun 10, 2018

News Footage / Jun 10, 2018

News Footage / Jun 21, 2018

News Footage / Jun 21, 2018

News Footage / Jan 1, 2018

News Footage / Jan 1, 2018

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

News Footage / May 9, 2018

News Footage / May 9, 2018

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

News Footage / Mar 25, 2017

News Footage / Mar 25, 2017

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Night / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

People / Temple / Myanmar

People / Temple / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Demonstration / Buddhist / Myanmar / Jun 10, 2012

Demonstration / Buddhist / Myanmar / Jun 10, 2012

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Monk / Prayer / Myanmar

Monk / Prayer / Myanmar

Monk / Prayer / Myanmar

Monk / Prayer / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar

Buddhism / Shwedagon Pagoda / Rangoon / Myanmar
Back to top