Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 14 / Lunar Landing / 1971

Apollo 14 / Lunar Landing / 1971

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Apollo 11 / NASA / Lunar Landing / Spaceman / 1969

Apollo 11 / NASA / Lunar Landing / Spaceman / 1969

Apollo 15 / NASA / Moonwalk / 1971

Apollo 15 / NASA / Moonwalk / 1971

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

STS-88 / ISS

STS-88 / ISS

Astronautics / USA / Apr 19, 2012

Astronautics / USA / Apr 19, 2012

Apollo 16 / Lunar Landing / Moon Buggy / NASA / 1972

Apollo 16 / Lunar Landing / Moon Buggy / NASA / 1972

Apollo 17 / NASA / Moon Buggy / Dec 11, 1972

Apollo 17 / NASA / Moon Buggy / Dec 11, 1972

Lunar Landing / NASA / 1969

Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo-Soyuz Test Project / Preparing / 1975

Apollo-Soyuz Test Project / Preparing / 1975

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

STS-88 / ISS

STS-88 / ISS

Science / Europe / USA / 1963

Science / Europe / USA / 1963

Apollo 15 / Astronautics / NASA / 1971

Apollo 15 / Astronautics / NASA / 1971

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 11 / Astronautics / NASA / 1969

Apollo 11 / Astronautics / NASA / 1969

Building / Komsomolsk-on-Amur / Russia

Building / Komsomolsk-on-Amur / Russia

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Apollo 11 / Rocket Launch / NASA / USA / 1969

Monument / Baikonur Cosmodrome / Baikonur / Kazakhstan

Monument / Baikonur Cosmodrome / Baikonur / Kazakhstan

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Memorial to Valentina Tereshkova / Bust / Moscow

Memorial to Valentina Tereshkova / Bust / Moscow

Monument / Baikonur Cosmodrome / Baikonur / Kazakhstan

Monument / Baikonur Cosmodrome / Baikonur / Kazakhstan

Apollo 14 / NASA / Lunar Landing / Feb 5, 1971

Apollo 14 / NASA / Lunar Landing / Feb 5, 1971

Memorial to Valentina Tereshkova / Bust / Moscow

Memorial to Valentina Tereshkova / Bust / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

STS-99 / Crew / Endeavour / 2000

STS-99 / Crew / Endeavour / 2000

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

STS-99 / Crew / Endeavour / 2000

STS-99 / Crew / Endeavour / 2000

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Rocket Launch / Atlantis / 2009

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

STS-88 / ISS

STS-88 / ISS

Gagarin Memorial / Moscow

Gagarin Memorial / Moscow

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 16 / Lunar Landing / NASA / 1972

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Apollo 15 / Lunar Landing / 1971

Apollo 15 / Lunar Landing / 1971

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Apollo 17 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 17 / Lunar Landing / NASA / 1972

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Apollo 17 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 17 / Lunar Landing / NASA / 1972

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Apollo 11 / Lunar Landing / NASA / 1969

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

Hubble Servicing Mission 4 / Space / 2009

News Footage / Mar 18, 2015

News Footage / Mar 18, 2015