Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Cycling / France

Cycling / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Car Ride / Alps / Germany

Car Ride / Alps / Germany

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Sheep / Herd / Pyrenees / France

Sheep / Herd / Pyrenees / France

Renewable Energy / Wind Farm

Renewable Energy / Wind Farm

Brown Fur Seal / Portland / USA

Brown Fur Seal / Portland / USA

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Brown Fur Seal / Portland / USA

Brown Fur Seal / Portland / USA

Vegetation / Landscape / California

Vegetation / Landscape / California

Mountain Sheep / Altai Mountains / Siberia / Russia

Mountain Sheep / Altai Mountains / Siberia / Russia

People / Walking / Driving

People / Walking / Driving

Bus / Travel / Peru

Bus / Travel / Peru

Landscape / Route 66 / USA

Landscape / Route 66 / USA

Eiffel Tower / Paris / France

Eiffel Tower / Paris / France

1950-1959 / Berlin / Germany

1950-1959 / Berlin / Germany

Ship / Bridge / Paris / France

Ship / Bridge / Paris / France

Santiago de Chile / Chile / Aerial

Santiago de Chile / Chile / Aerial

City Traffic / Oregon / USA

City Traffic / Oregon / USA

Car / USA / 1930 - 1949

Car / USA / 1930 - 1949

Street / Southern Europe

Street / Southern Europe

Mountain Biking / Sea Alps / France

Mountain Biking / Sea Alps / France

Travelling Shot / Terrain / South Africa

Travelling Shot / Terrain / South Africa

Landscape / Wilderness / Nicaragua / America

Landscape / Wilderness / Nicaragua / America

Alps / Austria / 1935

Alps / Austria / 1935

1950-1959 / Berlin / Germany

1950-1959 / Berlin / Germany

Brown Fur Seal / Portland / USA

Brown Fur Seal / Portland / USA

Car Ride / Bavaria / Germany

Car Ride / Bavaria / Germany

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / Paris / France

Travelling Shot / Paris / France

Bus / Travel / Peru

Bus / Travel / Peru

Giraffe / Walking / Namibia

Giraffe / Walking / Namibia

People / Walking / Driving

People / Walking / Driving

Boat Trip / Canal Grande / Venice / Italy

Boat Trip / Canal Grande / Venice / Italy

Car Ride / 1940-1949 / USA

Car Ride / 1940-1949 / USA

Waterfall / Pyrenees / France

Waterfall / Pyrenees / France

Route 66 / Mountain Road / Oklahoma / USA

Route 66 / Mountain Road / Oklahoma / USA

Brown Fur Seal / Portland / USA

Brown Fur Seal / Portland / USA

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Snowscape / Alps / Switzerland

Snowscape / Alps / Switzerland

People / Walking / Driving

People / Walking / Driving

Vegetation / Landscape / California

Vegetation / Landscape / California

Car Ride / Mountains / Southern Europe

Car Ride / Mountains / Southern Europe

Leisure Time / Alpine Foreland / Germany

Leisure Time / Alpine Foreland / Germany

Troll Wall / Rock Face / Norway

Troll Wall / Rock Face / Norway

Spider Web / Slowmotion

Spider Web / Slowmotion

Biker / Paris / France

Biker / Paris / France

Travelling Shot / France

Travelling Shot / France

Landscape / Germany / Austria / 1938 - 1945

Landscape / Germany / Austria / 1938 - 1945

Travelling Shot / Terrain / South Africa

Travelling Shot / Terrain / South Africa

Waterfall / National Park / Norway / 1993

Waterfall / National Park / Norway / 1993

Car Ride / Alps / Germany

Car Ride / Alps / Germany

Alps / Austria / 1935

Alps / Austria / 1935