Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Informations / Etats-Unis / 1968

Apollo 8 / Informations / Etats-Unis / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Corps céleste / Espace

Corps céleste / Espace

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Atterrir / 27 déc. 1968

Apollo 8 / Atterrir / 27 déc. 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / Astronautique / NASA / 1968

Apollo 8 / NASA / Globe terrestre / 1968

Apollo 8 / NASA / Globe terrestre / 1968

Apollo 8 / NASA / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / NASA / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / NASA / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / NASA / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / NASA / Equipage / Production privée / 1968

Apollo 8 / NASA / Equipage / Production privée / 1968

Apollo 8 / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / Surface de la Lune / 1968

Apollo 8 / Surface de la Lune / 1968

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Programme Apollo / NASA / 1959 - 1969

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Apollo 8 / 1968

Programme Apollo / NASA / Etats-Unis / 1960 - 1979

Programme Apollo / NASA / Etats-Unis / 1960 - 1979

Apollo 8 / Diffusion en direct / 1968

Apollo 8 / Diffusion en direct / 1968

Astronautique / NASA / 1950 - 1969

Astronautique / NASA / 1950 - 1969